ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : سارا شیخ فخرالدینی1، سمیه رضایی2، احمد عباس نژاد3
شهر کرمان با مختصات جغرافیایی˚57 تا ́7˚57 طول شرقی و́14˚30 تا ́19˚30 عرض شمالی، در کمربند غبارخیز دنیا قرار گرفته است. بنابراین گرد و غبار در شهر کرمان یکی از معضلات زیست محیطی است که این شهر با آن مواجه است بر این اساس ضمن بررسی غلظت Pb,Bi,Mo,Cu و Sn عناصردر غبار محیط داخل و خارج ساختمان مناطق مختلف شهر، به بررسی منابع تولید و اثرات ناشی از نوع ذرات بر سلامت و بهداشت عمومی جامعه پرداخته می شود. ترکیب شیمیایی غبار محیط داخل و خارج ساختمان در مناطق مختلف این شهر ، با نمونه برداری، آنالیزشیمیایی آنها به روش ICP-MS و تجزیه وتحلیل داده ها مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس غلظت عناصر Cu,Mo و Bi در غبار محیط خارج ساختمان ناحیه غربی شهر نسبت به سایر مناطق بالاتر بوده و ناشی از فعالیت های صنعتی می باشد.همچنین بالابودن غلظت Pb در غبار محیط خارج ساختمان ناحیه شرقی شهر ناشی از وزش بادهای غالب غربی می باشد. غلظت بالای قلع نیز در غبار های سالانه محیط داخل ساختمان در ناحیه شرقی شهر کرمان، با توجه به کم بودن غلظت آن در غبارهای محیط های خارج، احتمالاَ مربوط به قلع اندود نمودن ظروف مسی در نزدیکی ناحیه شرقی (بازار مس گرها) در این ناحیه می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : دکتر سعید ملکی-مهندس الیاس مودت
گرد و غبار یکی از پدیده های جوی است که آثارو پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می گذارد.البته گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب می شود. در نتیجه در پژوهش حاضر هدف ابتدا افزایش آگاهی نسبت به موضوع مورد مطالعه و آگاهی دادن به شهروندان و مسئولین از خسارات این پدیده و از همه مهمتر هشدار به مسئولین و مدیران جهت جبران خسارات گذشته این پدیده که شاید قابل جبران باشد.در این تحقیق از دو روش توصیفی و میدانی استفاده شده است. و تلاش شده بین 52 مقاله که در اولین کنگره بین الملی پدیده گرد و غبار ارائه شده بود از مقالات مرتبط با موضوع استفاده شود.و با مراجعه به بیمارستان گلستان، بیمارستان امام خمینی (ره)و کلینیک تخصصی شهید رجایی تلاش گردید با برقراری ارتباط با مسئولین اطلاعات مورد نیاز تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. و در نهایت نتایج تحقیق نشان داد:برخی از افراد که داری مشکلات تنفسی از قبیل آسم هستند مشکلات بیشتری را ممکن است نسیت به این پدیده تجربه کنند. شایع ترین علائم گردو غبار سوزش چشم و مجرای تنفسی است.آسیب پذیرترین افراد کودکان،خردسالان و مردم با شرایط تنفسی مانند آسم،برونشیت،آمفیزم وافراد مبتلا به بیماری قلبی است و همچنین قرار گرفتن در معرض گرد و غبار طولانی موجود در هوا می تواندمنجر به مشکلات تنفسی مزمن و مشکلات ریوی شود و احتمالا بیماری های قلبی را در بر خواهد داشت. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شیما بهرام وش شمس، علی محمدزاده
گرد و غبار بخش مهمی از هواویزهای موجود در اتمسفر را تشکیل می دهد که حیات روی کره زمین را از جهات مختلفی متاثر می کند. چرخه گرد و غبار بخش مهمی از سیستم کره زمین است سالانه 2000 تن گرد و غبار گسیل می¬شود که 75% آن روی خاک و 25% آن روی اقیانوس ته نشین می شود این فرآیند روی چرخه انرژی، آب و کربن اثر می گذارد. بار گرد و غبار ممکن است در دمای هوا به دلیل جذب یا پراکنش و تفرق پرتوهای خورشیدی تاثیر بگذارد و یا شکل ابرها را تغییر دهد و یا در فعالیت های انتقال هوا اثر بگذارد، به دلیل گسترده بودن مسیر انتقال گرد و غبار، این پدیده می تواند روی خاک و روند زیست شناسی آن نیز تغییرات ایجاد کند. گرد و غبار از چندین جهت روی سلامتی انسان موثر است: تصادفات، بیماری های ناشی از گرد و غبار، انتقال موادی که موجب بیماری های حساسیتی و انواع مختلفی از بیماری های دیگر می شود و به دنبال روند رو به رشد بیابان زایی در کره زمین طوفان های گرد و غبار نیز افزایش یافته اند و به همین ترتیب لزوم مطالعه آن نیز افزایش یافته است. در سال های اخیر مطالعات گرد و غبار یکی از محورهای اصلی تحقیقات سیستم کره زمین بوده است. ایران در سال های اخیر با گرد و غبارهای متعددی رو به رو شده است دلیل آن قرار گرفتن در پهنه کمربند گرد و غبار است که از کرانه غربی آفریقای شمالی شروع شده و با عبور از خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوبی تا چین ادامه دارد تحقیقات نشان می دهد که طوفان های گرد و غباری معمولا در مناطقی خشک و نیمه خشک با بارش سالانه کمتر از 100_200 میلی متر اتفاق می افتد و بارش سالانه بسیاری از مناطق کشور کمتر از مقدار ذکر شده است. مطالعه اثرات کلیه هواویزها روی اتمسفر نیازمند اطلاعات ویژگی های اپتیکی و اندازه ذرات آن ها است. به این ترتیب برای درک بهتر و مدل سازی این اثرات اولین قدم بررسی ویژگی های اپتیکی و اندازه ذرات گرد و غبار است. سنجنده هایی همچون ماهواره ها به دلیل برخورداری از قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا به طور عمده از برای شناسایی گرد و غبار و پیدا کردن منابع و سرچشمه های گرد و غبار استفاده می شوند اما به دلیل تاثیر بازتاب سطح و بالطبع ویژگی-های بازتابی سطح روی رادیانس ثبت شده توسط سنجنده ماهواره ای استفاده از آنها برای شناخت دقیق ویژگی های اپتیکی و اندازه ذرات گرد و غبار منطقه نیازمند اطلاعات از پیش مشخص شده ای از ویژگی های گرد و غبار منطقه است. به این ترتیب ایستگاه های زمینی هر چند به شدت پراکنده هستند اما به دلیل دقت و صحت بالا همواره در شناخت ویژگی ها گرد و غبار منطقه ای و جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق AERONET به عنوان داده ی منتخب برای برآورد ویژگی های اپتیکی گرد و غبار انتخاب شده است. AERONET یک نسخه از سیستم های زمین مبنای دیده بانی هواویز است با اندازه گیری رادیانس طیفی آسمان در یک فاصله زاویه ای مشخص از خورشید و دانش توسعه داده شده ی مدل معکوس رادیانس خورشیدی ویژگی های میکروفیزیکی هواویزها مثل اندازه ذرات و ویژگی های اپتیکی را محاسبه می کند. اندازه گیری مستقیم آسمان در 8 باند در بازه 340تا 1020 نانومتر صورت می گیرد و قدرت تفکیک زمانی آن 15 دقیقه است. داده ی level2 این سنجنده کنترل کیفیت شده هستند و در این تحقیق نیز این داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند. تنها یک ایستگاه AERONET در داخل ایران در طول جغرافیایی 48.5 و عرض جغرافیایی 36.705 وجود دارد (IASBS) که سال 2009 شروع به کار کرده است و در مجموع 467 روز داده level 2 جمع آوری کرده است. ایستگاه های دیگری در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و در نزدیکی ایران است واقع در دانشگاه و فرودگاه کویت است که از سال 2001 تا 2012 فعال بوده است. داده های زیر به عنوان داده های مناسب برای بررسی و شناخت ویژگی های اپتیکی و اندازه ذرات به کار می روند: SSA و ضریب شکست برای شناخت از ماهیت اپتیکی گرد و غبار و توان آنگسترم، پارمتر عدم تقارن ASY، حجم تراکم کلی و ذرات درشت و ذرات نرم، شعاع موثر کلی و ذرات درشت و نرم برای مطالعات اندازه ذرات. عمق اپتیکی در 5 طول موج 440، 500، 675، 870، 1020 نانومتر مورد مطالعه قرار گرفته است و البدوی تفرق منفرد و پارامتر عدم تقارن در طول موج های ذکر شده به غیر از 500 نانومتر و توان آنگسترم به طور نسبی برای دو طول موج 440 و 870 بررسی شده است. از داده های AERONET میانگین گیری روزانه انجام گرفته است تا به این شکل ضمن فرآیند میانگین گیری از تاثیر افزودگی داده در یک روز خاص و اثر آن روی نتیجه گیری کلی جلوگیری شود و در صورت انجام برازش تابع، برآورد دقیق تر و صحیح تری بدست آید. خلاصه ای از ویژگی های پارمترها به شرح زیر است: بیشینه عمق اپتیکی بین 1 و 2 می باشد و در موارد محدودی از 2 فراتر رفته است و داده ی AERONET در منطقه عمق اپتیکی بالاتر از 2.5 ثبت نکرده است مقدار عمق اپتیکی با افزایش طول موج کاهش می یابد. مقدار البدوی تفرق منفرد بین 0.9 تا 0.95 بدست آمده است. روند افزایشی البدوی تفرق منفرد و کاهشی پارامتر عدم تقارن با افزایش طول موج در داده های AERONET ما نیز به اثبات رسید. صرف نظر از تغییرات کاذب ضریب شکست بر اساس طول موج که ناشی از غیر کروی بودن ذرات گرد و غبار است مقدار 1.52 و 0.003 برای قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست برآورد شده است. مقدار ضریب انعکاس که درمحدوده ی 0 تا 1.3 بدست آمده است با افزایش عمق اپتیکی کاهش می یابد که این امر نیز با توجه به رابطه عکس این پارامتر با سایز ذرات و درصد حضور ذرات بزرگ معقول و پذیرفتنی است. افزایش تراکم ذرات درشت به دنبال افزایش عمق اپتیکی از دیگر نتایج بررسی است. به دنبال بررسی درصد تراکم ذرات درشت به ریز، ریز دانه تر شدن گرد و غبار نسبت به گرد وغبارهای صحرای عربستان و همچنین روند کاهش ذرات درشت در طی عبور گرد و غبار از ایستگاه های کویت به داخل ایران و ایستگاه IASBS نیز مشخص گردیده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : خلیل رضایی، سارا ایرانمنش
اهمیت ریزگردها از دیدگاههای مختلف زیست محیطی و تاثیری که بر اقلیم و سلامت ساکنین مناطق مختلف جهان می گذارند بطور روزافزونی در حال گسترش بوده و مطالعات متنوعی را می طلبد. این مقاله به مروری بر چندین مطالعه موردی و منطقه ای در زمینه رسوب شناسی و منشاء یابی رسوبات موجود در ریزگردهای نقاط مختلف جهان می پردازد ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : علیرضا زراسوندی
یکی از نواحی ایران که تحت تاثیر پدیده نو ظهور گرد و غبار به دلیل شرایط خشکسالی های اخیر قرارگرفته است استان خوزستان است. تداوم این توفان ها سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینه-های کشاورزی، صنعتی ، حمل و نقل و سیستم¬های مخابراتی گردیده است. با توجه به عدم شناخت کافی از خصوصیات فیزیکی و شیمیائی ذرات تشکیل دهنده گرد و غبار در ایران لزوم انجام یک مطالعه جامع و سیستماتیک بر روی این پدیده در کشور ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جواد درویشی خاتونی 1، راضیه لک 2، مجید معینی 3، علی محمدی 4، علی اژدری 5
شناخت پدیده های اقلیمی می تواند یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش خسارات ناشی ازمخاطرات طبیعی باشد. یکی از مهم ترین مخاطراتی که مردم استان خوزستان را در چند سال اخیر به شدت رنج می دهد،‌ پدیده گرد و غبار است که شناخت کافی ازمنشاء شکل گیری و زمان وقوع آن می تواند در کاهش خسارات ناشی از آن موثر باشد. کانون های تشکیل گرد و غبار عمدتاً در مناطقی که توپوگرافی پست با اقلیم خشک و میانگین بارش کمتر از 125 میلی متر در سال ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مجتبی نعیمی- مرتضی رزم آرا- خالق خشنودی
در این مطالعه، روش عکسبرداری میکروسکوپی با استفاده از SEM/EDS جهت سنجش توزیع اندازه ذرات گردوغبار حاصل از معدن¬کاری در معدن اورانیوم ساغند مورد استفاده قرار گرفت. این تکنیک، ابزاری ارزشمند برای تعیین خصوصیات ذرات کوچـکتر از µm10 مـی¬باشد. 35ذره آنالیـز شدند و سپس بوسیـله ترکیب شیـمیـایی و شکلشان طبقه¬بندی گردیدند. بعلاوه شناسایی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی این ذرات، اطلاعات باارزشی را برای تعیین منشأ این ذرات فراهم می¬سازد. نتایج این مطالعه، تنوع زیادی در اندازه ذرات را در اثر فرآیندهای معدن¬کاری نشان می¬دهد. بیشتر ذرات شکل¬های نیمه¬گوشه¬دار تا گوشه¬دار با حاشیه¬های تیز را نشان می¬دهد. چهار شکل مهم ذرات عبارتند از: 1- کروی 2- قطعات گوشه¬دار 3- شیشه¬ای و 4- ذرات بی¬قاعده ذرات قابل استنشاق بوسیله تفاوت در قطر ذرات تشخیص داده می¬شوند که شامل ذرات ریز (µm1/0 >D> µm5/1)، بسیار ریز (µm1/0< D) می¬باشند. ذرات بسیار ریز (µm1/0<)، به آسانی استنشاق می¬شوند و در مجراهای ریه انسان ته¬نشین می¬شوند و ممکن است باعث نارسایی تدریجی ریه یا سرطان شوند و وارد جریان خون و یا داخل سیستم لنفاوی شوند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رامین سلماسی
از مسائل و مشکلات موجود در مناطق خشک و نیمه خشک فرآیند فرسایش بادی و گسترش شن های روان می باشد. حرکت شن های روان تمهیدات لازم برای کنترل بیولوژیک آنها را مشکل می سازد. تثبیت همزمان مکانیکی و بیولوژیکی شن های روان، روش مناسبی برای تثبیت آنها به حساب می آید. یکی از راه های جلوگیری از وزش بادهای شن و ماسه و کم کردن اثرات آن، مالچ پاشی می باشد. در این پژوهش تاثیر کوپلیمر و هیدرومالچ در کنترل فرسایش بادی بررسی شده است. هیدرومالچ از براده¬های کاغذ، چسب و برخی ترکیبات شیمیایی و کوپلیمر از شرکت ایمن پلیمرسازه تهیه گردید. خاک¬ها از دشت خوزستان برداشته شدند. در آزمایشگاه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک اندازه گیری شدند. پس از پخش دو نوع مالچ مورد آزمایش برسطح نمونه های خاک در سینی دستگاه تونل بادی، دو سرعت باد، یک برابر و دوبرابر سرعت آستانه فرسایش در دو شیب (4% و 8%) بر روی آن ها اعمال شد. سپس میزان ذرات شن فرسایش یافته در حالت شاهد (بدون کاربرد مالچ) و با کاربرد مالچ در دو سرعت و دو شیب اندازه¬گیری شد تا تاثیر هر کدام از مالچ ها در مهار فرسایش بادی مشخص شود. نتایج نشان دادند که هردو نوع مالچ فرسایش بادی را به صفر می رسانند ولی هیدرومالچ رد شیب 8 درصد توانایی استقرار بر روی شن ها را ندارد. در مجموع با توجه به استقرار بهتر و صرفه اقتصادی مناسب تر کوپلیمر، این نوع مالچ برای کاهش فرسایش بادی در منطقه پیشنهاد می گردد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : افسانه پورامین، سارا شیخ فخرالدینی، احمد عباس نژاد.
گرد وغبار یکی از معضلات زیست محیطی است که همواره بر کیفیت هوای شهر زاهدان اثرات نامطلوبی داشته است، از این رو محاسبه شاخص کیفیت هوا امری ضروری می¬باشد. در این مطالعه با استفاده از آمار یکساله ذرات معلق (PM10) ایستگاه هواشناسی زاهدان و انجام محاسبات آماری در محیط نرم افزار Excel ، شاخص کیفیت هوا (AQI) بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آمار مربوطه نشان می¬دهد که در فصل تابستان به دلیل وزش بادهای 120 روزه سیستان در شمال استان و استقرار سیستم¬های موسمی در جنوب استان بیشترین آلودگی هوا (متوسط µg/m3 189) را در این شهر داریم، همچنین محاسبات انجام شده، نشان می دهند که 55 درصد از داده ها از حد استاندارد (AQI=100) تجاوز کرده و از این بین 34 درصد در رده های ناسالم برای افراد حساس و 21 درصد در رده های ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک بوده اند. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : آزاده خمان
گرد و غبار یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد.طوفانهای گرد و غباری اثرات منفی را بر سلامت ، اقتصاد جامعه و محیط زیست داشته و منجر به خسارت های زیادی بر منابع انسانی، بخش های بهداشت، صنعت ،ترابری ، نظامی و خصوصا کشاورزی می شود. با توجه به اینکه ایران یکی از کانون های متاثر از ریز گردهاست و خسارات زیست محیطی و انسانی ناشی از این پدیده هر ساله گریبان گیر کشور ما می شود، باید به موضوع افزایش ریزگردها توجه خاصی مبذول گردد. زیرا وقوع این پدیده در چند سال اخیر در برخی استانها، علاوه بر اثرات اجتماعی و سلامت جامعه بر روی تولیدات بخش کشاورزی نیز تاثیر گذاربوده به نحوی که برآوردها نشان می‌دهد موجب ایجاد خسارتی در حدود 7 الی 17 میلیون تن در سال 88 به تولیدات زراعی و باغی گردیده است. در سال زراعی 90 ـ 89 به محصولات کشاورزی استان خوزستان شامل گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، کلزا آبی و کلزا دیم بیش از 1882میلیارد ریال خسارت وارد شد و 468 هزار و 416 تن محصول کشاورزی از بین رفت. با وقوع خشکسالی و ایجاد طوفان های گرد و غبار و محدودیت کشت در 38 هزار هکتار از اراضی حوزه رودخانه کرخه در تابستان 91، 2 هزار میلیارد ریال به کشاورزی این حوزه خسارت وارد شد که این مسئله ارتزاق 70 هزار نفر از کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده و تعدادی از کشاورزان نیز از روستاها مهاجرت کرده اند. در این راستا شناخت ماهیت، منشاء و اثرات طوفانهای گرد و غباری در تعیین روشهای کنترل و اتخاذ تدابیر پیش گیرانه موثر واقع می شود. در این مقاله در مورد عوامل ایجاد کننده گرد و غبار ،خسارات ناشی ازآن بربخش کشاورزی در استان خوزستان و همچنین روشهای کنترل آن بحث گردیده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : علیرضاآذریان-دکتربهزادمنصوری
استان خوزستان ازجمله استانهایی است که بعنوان کانون گردوغبارهای درون مرزی وبرون مرزی درکشورمطرح میگردد.بخشی ازعلل پدیده گردوغباربیابانهای موجوددراستان بوده که سالیانه باطرحهای مصوب توسط اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان موردمرمت واحیاء قرارمی گیرد.دراین تحقیق ابتداباتفکیک اطلاعات سنوات 1385-1390سه آیتم حجم سالیانه کارمصوب جهت بیابان زدایی وتعدادروزهای مواجهه باپدیده گردوغبار(ریزگرد)دراستان خوزستان بااستفاده ازتصاویرماهواره ای EUMETSATوهمچنین میزان دوام وماندگاری ذرات گردوغبار(PM10)بااستفاده ازایستگاههای سنجش آلودگی هوای تحت تصدی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان موردتحلیل برازش آماری قرارگرفته وسرانجام بامعنی داربودن سه آیتم موردتست ΄معادله خط رگرسیونی جهت سطح بیابانزدایی وتعدادروزهای پدیده گردوغبارومیزان ماندگاری پدیده گردوغباردراستان خوزستان حاصل گردید. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : رامین سلماسی
در حالی که مطالعه های اپیدمیولوژیکی اثرات سوء مواجهه با ذرات معلق درهوا را بر روی سلامتی انسان اثبات کرده اند، ساز و کار این اثر در پرده ابهام قرار دارد. ترکیب شیمیایی و اندازه ذرات، از جنبه های مهم سمیت ذرات معلق بشمار می رود. داده های برگزیده از ایران و سایر کشورها روی ترکیب ذرات معلق PM10 و PM2/5 که نشان گر تغییرات جغرافیایی مناطق گوناگون است در این نوشتار مرور کرده می شود. به دلیل پراکندگی داده ها، در مورد توزیع اندازه ذرات، داوری دشوار بوده، پژوهش های بیشتری لازم است که در این رابطه انجام گیرد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مهدی تنهازیارتی زهرا نویدی نیا عبدالرضا کرباسی فرامرز معطر
ذرات معلق به عنوان یکی از آلاینده های هوا توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. این امر به دلیل نقش آنها در تغییر آب و هوای جهانی، ایجاد مسایل آلودگی و خطرات بهداشتی است. در سال های اخیر، عسلویه به عنوان مهمترین پایگاه اقتصادی ایران با معضل آلودگی ذرات معلق مواجه گردیده است. این تحقیق با هدف شناسایی منابع تولید ذرات معلق اعم از PM2.5 و PM10، در پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی انجام پذیرفت. مراحل انجام کار شامل شناسایی ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سینا عطارروشن- امیرحسین رجایی
امروز در مورد مفید یا مضر بودن گونه Prosopis juliflora (کهور پاکستانی یا سمر) در بخشهای مختلف مناطق خشک، نظرهای متفاوتی وجود دارد. از طرفی این گونه نقش مهمی را در مهار تپه¬های ماسه¬ای، کنترل ریزگردها و توسعه فضای سبز در مناطق خشک جنوب کشور ایفا نموده و از طرفی نیز بدلیل وارداتی بودن گونه و سهولت گسترش این گونه، گونه¬های بومی از جمله کنار مهجور مانده است. در این مطالعه ضمن بیان چالشها و فرصتها¬، بر عدم کاشت این گونه در مناطق جنگلی و مرتعی و ترکیب این گونه با سایر گونه ها در احیاء و بازسازی مناطق بیابانی تاکید گردیده ضمن آنکه بررسی و تحقیق بر روی گونه¬های مناسب جایگزین نیز توصیه شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : جواد درویشی خاتونی 1، راضیه لک 2، مجید معینی 3، علی محمدی 4، علی اژدری 5
شناخت پدیده های اقلیمی می تواند یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش خسارات ناشی ازمخاطرات طبیعی باشد. یکی از مهم ترین مخاطراتی که مردم استان خوزستان را در چند سال اخیر به شدت رنج می دهد،‌ پدیده گرد و غبار است که شناخت کافی ازمنشاء شکل گیری و زمان وقوع آن می تواند در کاهش خسارات ناشی از آن موثر باشد. کانون های تشکیل گرد و غبار عمدتاً در مناطقی که توپوگرافی پست با اقلیم خشک و میانگین بارش کمتر از 125 ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مجید معینی ، رضا بهبهانی ، علی شکیبا آزاد
طوفان های گرد و غبار در اکثر اوقات نتیجه بادهای متلاطمی می باشند که مقدار زیادی از گرد و غبار را از سطوح بیابان بالا می برند و قابلیت دید را به کمتر از یک کیلومتر کاهش می دهند. این طوفان ها معمولا مناطق خشک و نیمه خشک را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه با توجه به مشخصات مرفولوژیکی و زمین شناسی منطقه، تعداد 16 نمونه از رسوبات سطحی در محدوده استان سمنان برداشت گردید. نمونه های گرفته شده، جهت انجام آنالیز دانه بندی به آزمایشگاه ارسال گردید؛ آنالیزهایی که در آزمایشگاه رسوب شناسی انجام شد، شامل دانه بندی ذرات بزرگتر از 63 میکرون، دانه بندی ذرات کوچکتر از 63 میکرون و محاسبه پارامترهای آماری از قبیل جورشدگی، گردشدگی و کرویت می باشد. نتایج نشان دهنده غالب بودن رسوبات در اندازه های سیلت و ماسه ریز که نمی توانند مسافت زیادی حمل گردند و بیشتر به صورت محلی، منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. تیپ های رسوبی مشاهده شده به ترتیب عباتند از: گل ماسه¬ای ، گل و ماسه گلی گراولی. پراکندگی این تیپ ها در اغلب نقاط استان یکسان می باشد که می توان گفت با توجه به مشخصات مورفولوژیکی، رسوب شناسی و آب و هوایی منطقه، تقریبا تمام نقاط استان به صورت یکسان تحت تاثیر این ذرات خواهند بود. همچنین رسوبات مورد مطالعه جهت کانی شناسی و تعیین کانی¬های سازنده تحت تاثیر آزمایش سنجش پراش اشعه ایکس (XRD) قرار گرفتند.نمونه¬های مطالعه شده عمدتا از کانی¬های ژیپس، کوارتز، کلسیت، فلدسپار، دولومیت، مسکوویت، هالیت و کانی¬های رسی(کائولینیت، کلریت، مونت موریلونیت و ایلیت) تشکیل شده است ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : امیرحسین رجایی-سینا عطارروشن
طوفان¬های گرد و غبار دارای عواقب متعدد زیست محیطی است که می¬تواند تغییرات آب و هوایی، تشکیل و تحول خاک، کیفیت آب¬های زیر زمینی و مراحل رشد گیاهان تأثیرات همه جانبه داشته و سلامت انسان¬ها و سایر موجودات زنده را مورد تهدید قرار دهد. در سال¬های 1386 و 1387 طوفان¬های گرد و غبار بسیاری از مناطق جنوبی وغربی کشور از جمله استان خوزستان را در نور دید که دلیل آن خشکسالی پدید آمده و از بین رفتن پوشش گیاهی در مناطق جنوبی کشور عراق می¬باشد. وقوع این طوفان¬ها، لزوم بیابان¬زدایی و تثبیت تپه-های ماسه¬ای و گسترش فضای سبز را بیش از پیش مشخص ساخته و اقدامات بین¬المللی کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت را در قالب کنوانسیون بیابان¬زدایی می¬نماید. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :